top of page

Tistou - pojken med de gröna fingrarna

Regi: Peik Stenberg

Tistou - pojken med de gröna fingrarna

2009

av Maurice Druon

Premiär: 3.4.2009

Regi: Peik Stenberg
Scenografi, musik och effekter: Peik Stenberg
Dramatisering: Peter Snickars, Pekka Sonck
Scenkläder & ansvarig ledare: Inger Strömberg
Projektkoordinator: Tom Rejström
Dekorbygge: Pentti Heinänen
Ljusplanering: Rabbe Hjelt
Teknik: Kristian Lindqvist
Omslagsbild: Johanna Stenman

Tistou: Tom Rejström
Herr Far, kanonfabrikant: Wilhelm Blomberg
Fru Mor, hans hustru: Nathalie Sörensen
Amelie, husa: Jessica Thurin
Carolus, betjänt: Viktor Alfthan
Herr Moustache, trädgårdsmästare: David Fagerudd
Herr Trounadisse, herr Fars högra hand: Valter Hulden
Doktor Mauxdivers: Jessica Thurin
Gymnatik, Tistous ponny: Viktor Alfthan
Den sjuka flickan: Nathalie Sörensen
Fångar, de lärde, soldater: Viktor Alfthan, Nathalie Sörensen, Wilhelm Blomberg, Jessica Thurin
Stadsfullmäktige: Alla

bottom of page