Teaterbiljetter

 

Telefon: 098845611, måndagar och fredagar kl. 17.30-20.00

E-mail: fallaker.teater@gmail.com

 

Prima Donnor

Biljettförsäljning måndagar och fredagar kl 17.30-20.00

(tel. 09884 5611 eller fallaker.teater@gmail.com)

Biljettpris 22 €

Januari

Februari

Fre 11.1 kl. 19.00 Lö 2.2 kl. 16.00
Sö 13.1 kl. 16.00    Sö 3.2 kl. 16.00
Lö 19.1 kl. 16.00 Lö 9.2 kl. 16.00
Sö 20.1 kl. 16.00 Sö 10.2 kl. 16.00
Lö 26.1 kl. 16.00 Lö 23.2 kl. 16.00
Sö 27.1 kl. 16.00 Sö 24.2 kl. 16.00

 

Mars

 
Lö 2.3 kl. 16.00  
Sö 3.3 kl. 16.00   
Lö 9.3 kl. 16.00  
Sö 10.3 kl. 16.00  
Lö 16.3 kl. 16.00  
Sö 17.3 kl. 16.00  
Lö 23.3 kl. 16.00  

 

Rätt till ändringar förbehålls.