Regi: Oskar Silén

Manus/libretto: Joe Masteroff, Jerry Bock & Sheldon Harnick

Musik: Jerry Bock

Översättning: Annika Cleo

Musikarr.: Vesa Mäkinen

Koreografi: Jari Saarelainen

Leave a comment

Fallåker UF 2021. Alla rättigheter förbehålls.