Regi:

Manus/libretto: Joe
Masteroff

Musik: Fred Ebb och John Kander

Leave a comment

Fallåker UF 2020. Alla rättigheter förbehålls.