Regi:

Manus/libretto: Samuel och Bella
Spewack

Musik: Cole Porter

Leave a comment

Fallåker UF 2020. Alla rättigheter förbehålls.