Regi:

Manus/libretto: Samuel och Bella
Spewack

Musik: Cole Porter

Leave a comment

Fallåker UF 2021. Alla rättigheter förbehålls.