Regi: Vesa Nuotio

Manus/libretto: Joseph Stein

Musik: Jerry Bock, Sheldon
Harnick

Leave a comment

Fallåker UF 2021. Alla rättigheter förbehålls.