Regi: Kaarlo Juurela

Manus/libretto: Franz Arnold och Ernst Bach

Leave a comment

Fallåker UF 2021. Alla rättigheter förbehålls.